Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Jako sneh v lete a jako dážd v žatve, tak nesluší bláznovi cest.

Lepšie je zjavné karhanie ako skrytá láska.

Ak vidíš cloveka, ktorý je múdry vo svojich vlastných ociach, vedz, že o bláznovi je lepšia nádej.

Vylomený zub a vytknutá noha nádej v neverného v den úzkosti.

Jako strieborná troska, potiahnutá po crepe, také sú horúce rty a pri tom zlé srdce.

Ako co odletiac poletuje vrabec, ako co odletí lastovicka, tak ani kliatba, vyslovená bez príciny, neprijde.

Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí.

Lenoch hovorí: Revúci lev je na ceste, lev na uliciach.

Ten, kto vyzlieka odev za studeného dna; ten, kto leje ocot na sanitru, a ten, kto spieva pesnicky smutnému srdcu, sú jedno.

Svojimi rtami sa pretvára nenávistník; ale vo svojom vnútri skladá lest.

Bic na kona, úzda na osla a palica na chrbát všelijakých bláznov.

Sýta duša pohrdne aj medom; ale lacnej duši je každá horkost sladkou.

Jako sa dvere obracajú na svojich pántoch, tak i lenoch na svojej posteli.

Ak je lacný ten, kto ta nenávidí, nakrm ho chlebom; ak je smädný, napoj ho vodou,

I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo sedmoro ohavností je v jeho srdci.

Neodpovedaj bláznovi podla jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný.

Jako vták, ktorý vyletí zo svojho hniezda, tak i clovek, ktorý vyletí zo svojho miesta.

Lenoch skrýva svoju ruku za nádra; tažko mu ju vztiahnut ku jeho ústam.

lebo tak shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu, a Hospodin ti odplatí.

Nech sa len prikrýva jeho nenávist klamom: jeho zlost bude vyjavená v shromaždení.

Odpovedz bláznovi podla jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich ociach.

script type=/td/tdsidebartd