Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Verný clovek dosiahne mnoho rôzneho požehnania; ale ten, kto sa ponáhla zbohatnút, nebude bez viny.

Barance sú na tvoj odev, a plácou pola sú kozli.

Ten, kto zavádza úprimných na zlú cestu, padne sám do svojej jamy, a bezúhonní zdedia dobré.

Ten, kto by ju chcel ukryt, ukrýva vietor, a olej sa vyskytne jeho pravici.

Hladiet na osobu nie je dobre; ale clovek sa casto pre kus chleba dopúšta prestúpenia.

A dostatok mlieka od kôz je na tvoj pokrm, na pokrm tvojho domu, a je životom tvojim dievkam.

Bohatý clovek je múdrym vo svojich ociach; ale rozumný chudobný ho vyzkúma.

Železo sa ostrí železom, a clovek ostrí tvár svojho blížneho.

Závistlivý clovek sa dychtivo ženie za majetkom a nevie, že prijde na neho núdza.

Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto honil; ale spravedliví sú smelí jako mladý lev.

Ked plesajú spravedliví, je velká sláva; ale ked povstávajú bezbožníci, býva hladaný clovek.

Ten, kto stráži fík, bude jest jeho ovocie, a ten, kto ostríha svojho pána, bude ctený.

Pre prestúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre rozumného cloveka znalého sa predlži pokojný stav.

Jako strelec, ktorý raní všetko, tak i ten, kto najíma blázna, i ten, kto najíma idúcich pomimo, sú jedno.

Zdržuj svoju nohu od domu svojho blížneho, aby sa ta nenasýtil a vzal by ta v nenávist.

Vyhaslý uhol pridat k žeravému uhliu a drevo k ohnu, tak i svárlivý clovek roznietit spor.

Preborené mesto, bez múru, je muž, ktorý neovláda svojho ducha.

Ukrutná vec je prchlivost, a povodnou je hnev; ale kto obstojí pred závistou?

Jako sa pes navráti ku svojmu vývratku, tak i blázon opakuje svoje bláznovstvo.

Kyjak, mec a ostrá strela, taký je clovek, ktorý hovorí proti svojmu blížnemu, falošný svedok.

Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života.

script type=/td/tdsidebartd