Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Možno je láska smutnou záležitosťou života, ale nie je to ešte dôvod na to, aby sme nad ňou ronili slzy. (Marlene Dietrich)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Na lásku je len jeden liek: milovať ešte väčšmi. (Henry David Thoreau)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska nechce vlastniť ani nechce byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska. (Chalíl Džibrán)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Nezaťažujte lásku ešte i sľubmi vernosti! Je toho až príliš, ak je zaťažená už len sľubmi trvania. (August Bebel)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

To najvyššie, čo si ľudia vedia navzájom darovať, je podnet pre lásku a bázeň. (Hans Urs von Balthasar)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Spoločné omyly spájajú ľudstvo viac než vzájomná láska. (Jean-Antoine de Baïf)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Všetky nasledujúce lásky sú len pokračovaním prvej. (Aulus Licinius Archias)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Nebeská brána sa otvára láskou človeka k človeku. (Ambrogio Sto)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

V tejto dobe je pravda taka zatemnená a lož taká zavedená, že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje. (Blaise Pascal)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Skúsenosť učí, že podstatou lásky nie je to, že sa pozeráme jeden na druhého, ale že sa pozeráme rovnakým smerom. (Antoine de Saint-Exupéry)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je ako slza. Rodí sa v očiach a dopadá až k srdcu. (Erich Maria Remarque)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu. (Augustín)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je všetkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo. (Voltaire)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. (Božena Němcová)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Harmónia bez melódie je ako sexualita bez lásky. (Richard Wagner)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

V láske ide podvod skoro vždy ďalej než nedôvera. Je mnoho ľudí, ktorí by nikdy nemilovali, keby o láske nepočuli hovoriť. (François de La Rochefoucauld)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

V tom, že jeden nesie viac než druhý, je tajomstvo lásky. (Abram Alikjan)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň. (Aischylos)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Niet lásky, okrem lásky na prvý pohľad. (Benjamin Disraeli)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

V láske sú všetci rovnakí, a predsa si nie sú všetci rovní. (August Bebel)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

O človeku, ktorého milujeme, môžeme najmenej povedať, aký vlastne je. (Max Frisch)

script type=/td/tdsidebartd