Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska ktorá sa nezakladá na priateľstve je ako dom postavený na piesku. (Ella Wheeler Wilcox)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je otvorená fľaša sódy: vyprchá rýchlejšie, ako sa stačíme napiť. (Twain)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky. Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie. (Erich Fromm)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Ak sa trpí v dvojici a nemôžu si tí dvaja navzájom pomôcť, jatrí sa ich bolesť až osudne. Vždy to končí tým, že jeden druhému pričíta za vinu že trpí. (R. Rolland)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Malé lásky prinášajú časom len ľahostajnosť, veľké sklamanie. (Robert Desnos)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Ani tá najmenšia námaha nezostáva bez rozmnoženia poznania a lásky. (Mary Wardová)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska sa nemá uplatňovať iba vo veľkých veciach, ale najmä v obyčajných životných situáciách. (Josemaría Escrivá)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Vôňa tela nás pozýva na hostinu lásky, nie jeho krása. (Asklepiades)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Lásku netreba pozorovať mikroskopom, rastie ako kvasinky – do rána jej je dvojnásobné množstvo. (Henri-Frédéric Amiel)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je jediný cit dosť veľký, aby bol hoden nekonečne malých. (Louis Aragon)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Mojím povolaním je láska. (Terézia z Lisieux)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Len vtedy ľúbime naozaj, ak ľúbime bez príčiny. (A. France)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska začína láskou a od najsilnejšieho priateľstva môžeme pokročiť len k slabej láske. (Jean de La Bruyère)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je cnosť i vášeň zároveň. Milovať však nemožno z cnosti, ale iba z vášne. (Egid z Assisi)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska má len dovtedy cenu, pokiaľ je spontánna. (Robert Desnos)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. (Ignác z Loyoly)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Nešťastná láska má tú nevýhodu, že je usilovnejšia než šťastná. (Abram Alikjan)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska nie je zábudlivá, len rada zabúda. (Fiodor Michajlovič Dostojevskij)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Umenie lásky je doslova a do písmena umením a ako každé iné umenie má svoje väčšie a menšie talenty i svojich géniov. (František Xaver Šalda)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je bezpodmienečný cit, ale veľká láska je podmienená toľkými citmi, že prakticky neexistuje. (Henri-Frédéric Amiel)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

V láske je vina vždy spoločná. (August Bebel)

script type=/td/tdsidebartd