Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Zatiaľ sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Proti prúdu ťažko plávať. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

V zdravom tele zdravý duch. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Láska hory prenáša. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Aká práca, taká pláca. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Bližšia košeľa ako kabát. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Lepšie je piť vodu v čase radosti, ako víno v čase smútku. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Hlad je najlepším kuchárom. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Aj najtuhšie drevo prehorí. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Dobrá rada nad zlato. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Dobrá práca sama sa chváli. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

S poctivosťou najďalej zájdeš. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Priatelia buďme, dlhy si plaťme. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Dobrý pisár i planým perom napíše. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Dobrá studňa v suchu vodu dáva; dobrý priateľ v núdzi sa poznáva. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Lepšie jeden múdry, ako tisíc bláznov. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Veľkej sile i železo i skala popustí. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Ani pán Boh všetkým ľuďom nevyhovie. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Bez práce nie sú koláče. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Hladný ako mlynárova sliepka. (Slovenské príslovie)

Kategória: Príslovia, Slovenské | Komentuj

Pán Boh dopustí, ale neopustí. (Slovenské príslovie)

script type=/td/tdsidebartd