Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: SMS, Vianočné | Komentuj

Už sviatky lásky, pokoja zavítajú zas skoro k nám, pod stromčekom ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu, keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.

Kategória: SMS, Vianočné | Komentuj

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih , aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje , nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje. Praje…

Kategória: SMS, Vianočné | Komentuj

Blaha, šťastia hodiny v kruhu svojej rodiny užite si spoločne! Krásne sviatky vianočné zo srdca všetkým želá rodina naša celá.

Kategória: SMS,  Veľkonočné | Komentuj

Sviatky plné milosti, požehnania hojnosti od vzkrieseného Spasiteľa rodina naša s láskou želá…

Kategória: SMS, Vtipné | Komentuj

V rámci vládnej akcie “SOS HLADNÝ RÓM” Vám bol pridelený 1 rabujúci Róm na vykrmovanie. Ak si ho neprídete vyzdvihnúť do 24 hodín, bude Vám pridelená celá rodina!

Úspech má veľa otcov. Keď stúpate, počet spolužiakov, kamarátov, priateliek, susedov a známych stúpa geometrickým radom. Keď sa vám nedarí, ostane pri vás len rodina, ak taká je. Z toho vyplýva ponaučenie, že treba sa starať najprv o rodinu. Až potom o kamarátov, spolužiakov. (Pavol Rusko)

script type=/td/tdsidebartd