Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Revúci lev a behajúci medved hladný je bezbožný panovník nad chudobným ludom.

Panvica striebru a pec zlatu, a clovek sa pozná podla svojej chvály.

Zlí ludia nerozumejú súdu; ale tí, ktorí hladajú Hospodina, rozumejú všetkému.

Bud múdry, môj synu, a obveseluj moje srdce, aby som mal co odpovedat tomu, kto ma potupuje.

Knieža bez rozumu býva veliký drác; ale ten, kto nenávidí lakomstva, predlži svoje dni.

Keby si blázna utlkol v mažiari tlkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznovstvo.

Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý.

Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a pykajú.

Clovek, obtažený ludskou krvou, uteká až do jamy; nech ho nepodporia!

Znaj dobre stav svojho drobného stáda a obrát svoj pozor na criedy dobytka.

Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten kto sa druží so žrácmi, robí svojmu otcovi hanbu.

Vezmi jeho rúcho, lebo sa zarucil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh.

Ten, kto chodí bezúhonný, bude zachránený; ale ten, kto je prevrátený co do svojich ciest, padne razom.

Lebo hojnost netrvá na veky, alebo ci azda trvá koruna z pokolenia na pokolenie?

Ten, kto rozmnožuje svoj majetok úžerou a úrokom, shromažduje ho tomu, kto sa zlutováva nad chudobnými.

Tomu, kto velkým hlasom dobrorecí svojmu priatelovi vstanúc skoro za rána, pocíta sa to za zlorecenie.

Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zahálacov, nasýti sa chudoby.

Ked sa odprace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vrchov.

Kto odvracia svoje ucho, aby nepocul zákona, toho i modlitba je ohavnostou.

Ustavicné kvapkanie v den prívalu a svárlivá žena sú si rovné.

Verný clovek dosiahne mnoho rôzneho požehnania; ale ten, kto sa ponáhla zbohatnút, nebude bez viny.

script type=/td/tdsidebartd