Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi.

Lepšie je bývat v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spolocnom dome.

Zažen posmievaca, a vyjde s ním aj zvada, a prestane spor i hanba.

Vzácny poklad a olej je v príbytku múdreho; ale clovek blázon ho pohlcuje.

Kôn je pripravený ku dnu boja; ale záchrana je Hospodinova.

Duša bezbožného žiada zlé; jeho blížny nemá zlutovania v jeho ociach.

Kto miluje cistotu srdca a dbá na lúbeznost svojich rtov, toho priatelom je král.

Ten, kto sa ženie za spravedlivostou a za milosrdenstvom, najde život, spravedlivost a slávu.

Dobré meno je viacej hodno ako velké bohatstvo, a priazen nad striebro a zlato.

Nepovedz: Odplatím zlé! Ocakávaj na Hospodina, a pomôže ti.

Víno je posmievac, opojný nápoj nepokojný, a preto nikto, kto blúdi v nom, nebude múdry.

Cinit spravedlivost a súd má radšej Hospodin ako obet.

Ucho, ktoré cuje, a oko, ktoré vidí, to oboje ucinil Hospodin.

Ohavnostou je Hospodinovi dvojaké závažie a falošná váha nie je dobrá.

Hrôza králova je ako revanie mladého lva; ten, kto vyvolá jeho hnev, hreší proti svojej duši.

Vysokost ocí a nadutá širokost srdca jako i gazdovanie bezbožných je hriech.

Nemiluj spánku, aby si neschudobnel; otvor svoje oci a nasýt sa chleba.

Od Hospodina sú kroky muža; ale co rozumie clovek svojej ceste?!

Na cest je clovekovi sediet prec od sporu; ale každý blázon, kto sa pletie.

Myšlienky usilovného vedú iba k zisku; ale každý, kto spiecha, robí to iba na nedostatok.

Zlé je, zlé, hovorí ten, kto kupuje, a ked odíde, vtedy sa chváli.

script type=/td/tdsidebartd