Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti.

Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno.

prepásaný na bedrách kôn alebo kozol a král, s ktorým kráca voj.

Lúbeznost je klam a krása márnost; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená.

Otvor svoje ústa a súd spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.

Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniest:

Svoju ruku otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu.

Ak si sa dopustil bláznovstva povyšujúc sa a jestli si myslel na zlé, ruku na ústa,

Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.

Kto najde statocnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je daleko nad perly.

pod sluhom, ked kraluje, a pod bláznom, ked sa nasýti chleba,

Nebojí sa za svoju celad snehu, lebo všetka jej celad je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom.

lebo tlak na smotanu vyvodí maslo, a tlak na nos vyvodí krv, a tlak do hnevu vyvodí svár.

Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku.

pod nenávidenou ženou, ked sa vydá, a pod dievkou, ked dedicne zaujme miesto svojej panej.

Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev.

Slová Lemuela, krála, v Massa, ktorým ho vyucovala jeho matka.

Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života.

Štyri veci sú ináce malými na zemi, ale sú nadmier múdre:

Jej muž je známy v bránach, ked sedáva so starcami zeme.

Co, môj synu, a co synu môjho lona, a co, synu mojich slubov?

script type=/td/tdsidebartd