Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Verné sú rany od toho, kto miluje; ale hromadné sú bozky toho, kto nenávidí.

Lenoch hovorí: Revúci lev je na ceste, lev na uliciach.

Ten, kto vyzlieka odev za studeného dna; ten, kto leje ocot na sanitru, a ten, kto spieva pesnicky smutnému srdcu, sú jedno.

Svojimi rtami sa pretvára nenávistník; ale vo svojom vnútri skladá lest.

Bic na kona, úzda na osla a palica na chrbát všelijakých bláznov.

Sýta duša pohrdne aj medom; ale lacnej duši je každá horkost sladkou.

Jako sa dvere obracajú na svojich pántoch, tak i lenoch na svojej posteli.

Ak je lacný ten, kto ta nenávidí, nakrm ho chlebom; ak je smädný, napoj ho vodou,

I keby robil roztomilým svoj hlas, never mu, lebo sedmoro ohavností je v jeho srdci.

Neodpovedaj bláznovi podla jeho bláznovstva, aby si mu nebol aj ty podobný.

Jako vták, ktorý vyletí zo svojho hniezda, tak i clovek, ktorý vyletí zo svojho miesta.

Lenoch skrýva svoju ruku za nádra; tažko mu ju vztiahnut ku jeho ústam.

lebo tak shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu, a Hospodin ti odplatí.

Nech sa len prikrýva jeho nenávist klamom: jeho zlost bude vyjavená v shromaždení.

Odpovedz bláznovi podla jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich ociach.

Lenoch je múdrejší vo svojich ociach ako sedem odpovedajúcich rozumne.

Severný vietor plodí dážd a hnevlivú tvár jazyk, ktorý tajne škodí.

Ten, kto kope jamu, padne do nej, a kto valí kamen, obráti sa do neho.

Usekáva nohy, ukrutnost pije ten, kto posiela slová po bláznovi.

Lebo zlý nemá v budúcnosti nijakej odmeny; svieca bezbožných zhasne.

A hla, všetko to bolo porastené prhlavou, jeho povrch bol pokrytý bodliakmi, a jeho kamenná ohrada bola zborená.

script type=/td/tdsidebartd