Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dnu.

Nepatrí králom, Lemuelu, nepatrí králom pit víno ani pýtat sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám.

Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej celadi a to, co patrí, svojim dievkam.

Ten, kto od mladosti mazná svojho sluhu, pozná, že naposledy bude synákom.

Ked povstávajú bezbožníci, skrýva sa clovek, a ked hynú, množia sa spravedliví.

Každá rec Božia je cistá jako zlato, precistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu.

Blázon vypúšta všetkého svojho ducha; ale múdry ho zdrža zpät a krotí.

peklo a život neplodnej; zem sa nenasýti vody, a ohen nepovie: Dost.

Hnevivý clovek vzbudzuje svár a prchký clovek sa dopúšta mnoho prestúpení.

Clovek, mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju; bude rýchle skrúšený, a nebude lieku.

Nepridaj k jeho slovám, aby ta neskáral, a bol by si postihnutý v lži.

Panovník, ktorý pozoruje ušima na lživé slovo, máva všetkých svojich sluhov bezbožníkov.

Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnostou matky, vyklujú potocní havrani, a zožerú ho orlícatá.

Pýcha cloveka ponižuje ho; ale ten, kto je poníženého ducha, dosiahne slávy.

Ked sa množia spravedliví, raduje sa lud, a ked panuje bezbožník, vzdychá lud.

Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem:

Chudobný a drác sa stretávajú; no, ten, kto osvecuje oci ich oboch, je Hospodin.

Tieto tri veci sú nevystihnutelné pre mna a štyri, ktorých neznám:

Ten, kto sa delí so zlodejom, nenávidí svoju dušu; cuje kliatbu, ale neoznámi.

Clovek, ktorý miluje múdrost, obveseluje svojho otca; ale ten, kto sa druží so smilnicami, premrhá majetok.

márnost a lživé slovo vzdial odo mna; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podla mojej potreby,

script type=/td/tdsidebartd