Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Kôn je pripravený ku dnu boja; ale záchrana je Hospodinova.

Duša bezbožného žiada zlé; jeho blížny nemá zlutovania v jeho ociach.

Kto miluje cistotu srdca a dbá na lúbeznost svojich rtov, toho priatelom je král.

Ten, kto sa ženie za spravedlivostou a za milosrdenstvom, najde život, spravedlivost a slávu.

Dobré meno je viacej hodno ako velké bohatstvo, a priazen nad striebro a zlato.

Ked trescú posmievaca, hlúpy múdreje, a ked poucujú múdreho, priberá známosti.

Oci Hospodinove strážia známost; ale prevracia reci toho, kto robí neverne.

Múdry vyšiel hore do mesta hrdinov a zboril pevnost, na ktorú sa nadejali.

Bohatý a chudobný sa stretávajú; ten, ktorý ich všetkých ucinil, je Hospodin.

Spravedlivý sa ucí na dome bezbožníka, ked Bôh podvracia bezbožných vrhajúc ich do zlého.

Lenoch hovorí: Lev je vonku, budem zabitý prostred niektorej z ulíc.

Ten, kto ostríha svoje ústa a svoj jazyk, ostríha svoju dušu od úzkostí.

Opatrný, ked vidí zlé, skryje sa; ale hlupáci prejdú a pykajú.

Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepocul kriku chudobného, bude tiež raz volat, ale nebude vyslyšaný.

Ústa cudzích žien sú hlbokou jamou; na koho sa velmi hnevá Hospodin, ten ta padne.

Pyšný clovek nadutý, ktorého meno je posmievac, robí všetko v drzej pýche.

Odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život.

Dar v skrytosti krotí hnev a úplatný dar v lone krutú prchlivost.

Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca; prút kázne ho vzdiali od neho.

Žiadost lenocha zabije jeho samého, lebo jeho ruky sa vzpecujú robit;

Trnie a smecky sú na ceste prevrátenca; ten, kto ostríha svoju dušu, vzdiali sa od nich.

script type=/td/tdsidebartd