Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Nech nezávidí tvoje srdce hriešnikom; ale radšej chod v bázni Hospodinovej celý den.

aby si sa nenaucil jeho cestám a nevzal tak osídla svojej duši.

Áno, úkladí jako zákerník a rozmnožuje medzi ludmi tých, ktorí robia neverne.

Lebo jako smýšla vo svojej duši, taký je; povie ti: Jedz a pi; ale jeho srdce nie je s tebou.

Lebo ak je v budúcnosti nejaká odmena, tvoje ocakávanie nebude vytaté.

Nebud medzi tými, ktorí sa zarucujú, medzi tými, ktorí rucia za dlhy.

Komu beda, komu jaj, komu zvady, komu žaloba, komu rany darmo, komu rudá zamhlenost ocí?

Svoj kúsok, ktorý si zjedol, vyvrátiš a zmaríš svoje pekné slová.

Ten, kto utiskuje chudobného, aby rozmnožil svoje, a ten, kto dáva bohatému, robí to iba na nedostatok.

Pocuj, ty, môj synu, a bud múdry a uprav svoje srdce rovno cestou.

Ak nemáš cím zaplatit, preco má niekto vziat tvoju ložu zpod teba?

Tým, ktorí sa dlho zdržujú pri víne, tým, ktorí vchádzajú, aby vyhladali miešané víno.

Výkupným za spravedlivého bude bezbožný, a namiesto úprimných bude ten, kto robí neverne.

Bezbožný clovek je tvrdý vo svojej tvári; ale úprimný uváži a upraví svoju cestu.

Cesta zlocinného muža je prevrátená; ale co do cistého, toho skutok je spravedlivý.

Clovek dobrotivého oka bude požehnaný, lebo dáva zo svojho chleba chudobnému.

Lepšie je bývat v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou.

Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi.

Lepšie je bývat v kúte na streche ako so svárlivou ženou v spolocnom dome.

Zažen posmievaca, a vyjde s ním aj zvada, a prestane spor i hanba.

Vzácny poklad a olej je v príbytku múdreho; ale clovek blázon ho pohlcuje.

script type=/td/tdsidebartd