Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Ked sadneš jest s panovníkom, dobre pozoruj toho, koho máš pred sebou,

Zaved svoje srdce ku kázni a svoje uši obrát k reciam známosti!

Ci som ti nenapísal znamenitých vecí co do rád a známosti?

Kúp si pravdu a nepredaj jej, múdrost, kázen a rozumnost.

a prilož si nôž na svoj hrtan, ak si pažravý.

Neunímaj kázne od chlapca; ked ho vyšlaháš prútom, nezomrie;

Aby som ti oznámil istotu pravdivých recí, aby si odpovedou doniesol zpät slová pravdy tým, ktorí by ta poslali.

Radostou plesá otec spravedlivého, a ten, kto splodil múdreho, raduje sa mu.

Nežiadaj jeho lakôt, lebo je to klamlivý pokrm.

ty ho vyšlaháš prútom a jeho dušu vytrhneš z pekla.

Nezdieraj chudobného preto, že je chudobný, ani nedrt biedneho v bráne.

Nech sa raduje tvoj otec i tvoja mat, a nech plesá tá, ktorá ta porodila.

Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upust.

Môj synu, ak bude tvoje srdce múdre, i moje srdce sa bude radovat.

Lebo Hospodin bude riešit ich pravotu a vydrie dušu tým, ktorí im vydierajú.

Daj mi, môj synu, svoje srdce, a tvoje oci nech pilne pozorujú moje cesty.

Ci by si dal zaletiet svojim ociam nan, na bohatstvo, ktorého co nevidiet neni? Lebo je isté, že si spravilo krýdla jako krýdla orla, a odletuje k nebesiam.

A moje ladviny budú plesat, ked budú tvoje rty hovorit veci, ktoré sú pravé.

Nepriatel sa s hnevivým clovekom ani neobcuj s prchlivým mužom,

Lebo smilnica je hlbokou jamou a úzkym hrdlom studnice cudzozemka.

Nejedz chleba závistného cloveka ani nežiadaj jeho lakôt.

script type=/td/tdsidebartd