Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

kobylky nemajú krála; avšak vychádzajú po catách všetky;

Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku.

Aby sa nenapil a nezabudol na to, co je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených.

Pomýšla na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu.

pavúk pracuje rukami a býva na palácoch králových.

Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zahálky.

Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkost v duši.

Prepasuje silou svoje bedrá a posilnuje svoje ramená.

Toto troje statne vykracuje a štvoro chodí strmo:

Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju:

Nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nespomenie viacej na svoje trápenie.

Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani vnoci nehasne jej svieca.

lev, hrdina medzi zvieratami, ktorý neustúpi pred nicím;

Mnohé vraj dcéry si zmužile pocínaly; ale ty si ich prevýšila všetky.

Otvor svoje ústa za nemého, k pravote všetkých synov, ktorí idú na mizinu.

Taká je cesta cudzoložnej ženy: jie a utrie svoje ústa a povie: Nepáchala som neprávosti.

Svojimi rukami sahá po praslici a svojimi prsty drží vreteno.

prepásaný na bedrách kôn alebo kozol a král, s ktorým kráca voj.

Lúbeznost je klam a krása márnost; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená.

Otvor svoje ústa a súd spravedlivo a rozrieš pravotu chudobného a biedneho.

Pod tromi vecmi sa trasie zem a pod štyrmi, ktorých nemôže uniest:

script type=/td/tdsidebartd