Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Nevylievaj špinavú vodu, kým si nenanosil čistú. (Írske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Najmilšie sú vždy vlastné deti, a cudzia žena. (Kórejské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Neboj sa, že je v dome tesno, boj sa toho, že je tesno v srdci. (Ázijské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Strom kvetmi a človek láskou sa nebesiam najviac páčia. (Ázijské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Starý dom má tmavé okná. (Dánske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Pri prvom pohári pije muž víno, pri druhom víno pije víno, pri treťom víno pije muža. (Japonské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Ak zbohatne múdry, opraví si dom, ak zbohatne hlupák zaobstará si druhú ženu. (Čečenské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Nemysli si, že ten, kto má päťkrát taký plat ako ty, je aj päťkrát schopnejší. (Francúzske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Keď počuješ zlé slovo, umy si uši. (Kórejské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Dlho očakávané dary už nie sú dary, ale splátky. (Americké príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Muži žiarlia na svojich predchodcov, ženy na tých, čo prídu po nich. (Fínske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

S medveďom sa druž, sekeru si drž. (Ruské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Diabol má viac než dvanásť apoštolov. (Švédske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Slepé srdce je horšie než slepé oči. (Ázijské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Kto stratí zdravie , stratí veľa, kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko. (Španielské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Nikdy sa nežeň pre peniaze (z rozumu). Peniaze si môžeš požičať lacnejšie. (Škótske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Radšej nech ťa mrzí, že si hovoril, než že si mlčal. (Mauritánske príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

V láske a hlúposti sú ľudia nevyberaví. (Americké príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Boh ide k tomu, kto k nemu prichádza. (Ruské príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Na kone, ktoré dobre ťahajú, sa veľa nakladá. (Nemecké príslovie)

Kategória: Ostatné, Príslovia | Komentuj

Priateľ je, kto ti pravdu povie, nie kto ti pochlebuje. (Nezistené príslovie)

script type=/td/tdsidebartd