Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Žiarlivosť je prechod medzi láskou a nenávisťou. (Auguste Marseille Barthélemy)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Telo je pre lásku iba prostredníkom. (Ján Pavol II.)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Najrozsiahlejšia umelecká téma, ktorá nikdy nebude až do dna vyčerpaná, je láska. (Jacques Deval)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodní, bude ona usmerňovať vás. (Chalíl Džibrán)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Pre lásku nie je dôležité, aby sa k sebe ľudia hodili, ale aby boli spolu šťastní. (Brigite Bardot)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

V láske sme preto nespravodliví, pretože považujeme toho druhého za dokonalého. (J. Paul)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska už nie je v móde. Zabili ju básnici. Napísali toho o nej toľko, že ľudia už v lásku neveria. Neprekvapuje ma to. Pravá láska totiž trpí a mĺčky znáša utrpenie. (Oskar Wilde)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Nenávisti možno privyknúť, láske však nikdy. (Jean Anouilh)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Ježiš za svoju lásku očakáva lásku, nie zvyk. (Juraj Drobný)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Choroba je nákazlivá, kiežby bola i láska. William Shakespeare)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Zmyslom lásky, rovnako ako alkoholu, je dosiahnuť stav bezhlavosti. (Ernest William Barnes)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Neverte prísloviu, že láska je slepá. Láska je to najhlbšie poznanie. (M. Pujmanová)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Úlohou umenia je poúčať s láskou. Ak nepomáha ľuďom hľadať pravdu, nie je vznešené, ale hanebné. (John Ruskin)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Filozofom lásky sa stáva ten, kto ju nepozná. (Denis Diderot)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Láska je strom s koreňmi hlboko v zemi s konármi siahajúcimi k nebu. Nemôže však rásť a prekvitať, ak ju obmedzujú všelijaké tabu, poverčivé terorizovanie, karhavé reči a hrozivé mlčanie. (Bertrand Russell)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Jediná odmena lásky je skúsenosť v láske. (John LeCarre – The Secret Pilgrim)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Ženy zachádzajú v láske ďalej ako väčšina mužov, ale muži ich predčia v priateľstve. (Jean de La Bruyère)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Je to láska, čo vidím v tvojich očiach, alebo len odraz mojej? (Skrewtape)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Väčšina ľudí je presvedčená, že láska v prvom rade znamená byť „milovaný“ až potom „milovať“. (Erich Fromm)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Len ten naozaj miloval, kto miluje i po dlhých rokoch lásky tak ako prvý raz. (Henri-Frédéric Amiel)

Kategória: Citáty, O láske | Komentuj

Podstata pravej lásky, tej ktorá je štepom Kristovho priateľstva, spočíva v tom, že je v nej s človekom ktorého milujeme, spätá Božia vôľa. (Emmanuel Mounier)

script type=/td/tdsidebartd