Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Múdrosti | Komentuj

“Príde deň, keď budete bojovať s obrovským pokušením alebo vás zasiahne veľký životný žiaľ. Skutočný boj sa však odohráva tu a teraz… Teraz sa rozhoduje o tom, či v deň, keď zažijete najväčší smútok alebo pokušenie, nešťastne podľahnete, alebo ho slávne porazíte. Charakter nezískate inak než trvalým, dlhodobým procesom.” (Phillips Brooks)

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Pekný deň na sv. Jozefa zvestuje dobrý rok, ak bude pršať alebo snežiť, bude mokro a neúroda.

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Studený máj v stodole raj.

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.

Kategória: Pranostiky | Komentuj

V studenom decembri zem snehom pokrytá predpovedá v budúcom roku hodne žita.

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň; po Vianociach krátka nitka, dlhý deň.

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Január studený, marec teplý.

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

Žiaden ekonomický experiment nie je úplne zbytočný. Vždy sa dá použiť ako negatívny príklad.

Žiaden nápad nie je natoľko hlúpy, aby niekto nevymyslel niečo ešte hlúpejšie.

Život je ťažký – jeden z najťažších.

Rýchlosť účinku vetrov je priamo úmerná veľkosti a množstvu zjedenej fazule.

Slovo volič je podľa dlhoročných výsledkov našich volieb odvodené od slova vôl.

Študent ponorený do učenia je nadľahčovaný profesorskou protekciou, ktorá závisí od objemu peňaženky jeho rodičov.

Študent ponorený v alkohole je vytlačovaný z baru silou tlakovou, ktorá sa rovná súčtu účtov, ktoré ma zaplatiť.

Už zavedené techniky sú náchylné na prežitie i napriek novým technikám.

Všetky zákony a nariadenia sú dobré. Pre tých, ktorí ich tvorili.

Pivo, po ktorom veľmi túžite, určite: 1. bude pokazené, 2. je slabo vychladené, 3. alebo v ňom plávajú rôzne nečistoty.

Keď počas cesty z bodu A do bodu B nedodržíte aspoň jedenkrát maximálnu rýchlosť, ihneď narazíte na policajnú hliadku, ktorá vás bude pokutovať.

Keď v ihrisku prejdeš 10 hráčov, jedenásty ťa aj tak zastaví.

script type=/td/tdsidebartd