Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Všetky veci padajú tak, aby spôsobili čo najväčšiu škodu.

Športový prenos končí v momente, keď sa o všetkom rozhoduje.

Pravidlá určuje ten, kto vyhral voľby.

V obchode vždy siahnete po mlieku s najstarším dátumom výroby.

Rozdeľovať reštauráciu na fajčiarsku a nefajčiarsku časť je ako rozdeliť bazén na časti “smie sa močiť” a “nesmie sa močiť”.

Všetky zákony a nariadenia sú dobré. Pre tých, ktorí ich tvorili.

Študent ponorený do učenia je nadľahčovaný profesorskou protekciou, ktorá závisí od objemu peňaženky jeho rodičov.

Predstierať orgazmus je ľahké. Predstierať erekciu je omnoho ťažšie.

V ruke držaný vták je menej nebezpečný ako ten, čo ti lieta nad hlavou.

Rozumný poslanec sa ešte nenarodil.

Všetky ženy sú pekné, len my málo pijeme.

Študent ponorený v alkohole je vytlačovaný z baru silou tlakovou, ktorá sa rovná súčtu účtov, ktoré ma zaplatiť.

Premiér má vždy pravdu. Nedajte sa zviesť faktami.

V skrytej krajine rétoriky sa skoro vždy skrývajú míny dvojzmyselnosti.

Rýchlosť účinku vetrov je priamo úmerná veľkosti a množstvu zjedenej fazule.

Vtedy uhádneš všetky čísla na Športke, keď ju nepodáš.

Tej sa vodí dobre, ktorá dáva…

Priama akcia vyvoláva priamu erekciu.

Väčšiu cenu má krása než múdrosť, lebo priemerný poslanec lepšie vidí, ako myslí.

Skratka je najdlhšia vzdialenosť medzi dvoma vinárňami.

Vybuduj taký systém, ktorý môžu používať aj hlupáci, budú ho používať iba hlupáci.

script type=/td/tdsidebartd