Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Neprenášaj dávnej medze, ktorú spravili tvoji otcovia.

Neprenášaj dávnej medze a nevchádzaj na pole sirôt.

Lebo to bude krásne a príjemné, ked ich budeš ostríhat vo svojom vnútri, ked budú pevne stát spolu na tvojich rtoch.

lebo pijan a žrác schudobneje, a driemota oblieka v handry.

Vidíš muža, zbehlého v jeho práci? Postaví sa pred králmi; nepostaví sa pred nepatrnými.

Lebo ich vykupitel je mocný; on bude riešit ich pravotu s tebou.

Aby bola tvoja nádej v Hospodinovi, oznamujem ti to dnes, tebe.

Poslúchaj svojho otca, toho, ktorý ta splodil, a nepohrdni, ked sa zostarie, svojou matkou.

Ked sadneš jest s panovníkom, dobre pozoruj toho, koho máš pred sebou,

Zaved svoje srdce ku kázni a svoje uši obrát k reciam známosti!

Ci som ti nenapísal znamenitých vecí co do rád a známosti?

Kúp si pravdu a nepredaj jej, múdrost, kázen a rozumnost.

Ked trescú posmievaca, hlúpy múdreje, a ked poucujú múdreho, priberá známosti.

Oci Hospodinove strážia známost; ale prevracia reci toho, kto robí neverne.

Múdry vyšiel hore do mesta hrdinov a zboril pevnost, na ktorú sa nadejali.

Bohatý a chudobný sa stretávajú; ten, ktorý ich všetkých ucinil, je Hospodin.

Spravedlivý sa ucí na dome bezbožníka, ked Bôh podvracia bezbožných vrhajúc ich do zlého.

Lenoch hovorí: Lev je vonku, budem zabitý prostred niektorej z ulíc.

Ten, kto ostríha svoje ústa a svoj jazyk, ostríha svoju dušu od úzkostí.

Opatrný, ked vidí zlé, skryje sa; ale hlupáci prejdú a pykajú.

Ten, kto zapcháva svoje ucho, aby nepocul kriku chudobného, bude tiež raz volat, ale nebude vyslyšaný.

script type=/td/tdsidebartd