Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Pranostiky | Komentuj

Chladno a večerné hmly v máji, ovocie a sena dajú. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Lepšie Vianoce treskúce než Vianoce tekuté. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď je na štedrý večer veľa hviezd, bude aj toľko zemiakov. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Na Hromnice kalužky, budú jablká i hrušky. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Čo január zazelená, to máj spáli. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Január studený, marec teplý. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Leto je za rohom, jeseň sa rehoce, v hypermarketoch sú už Vianoce. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď je po sv. Anne, hneď si sedliak klobúk nahne. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Na Hromnice o hodinu více. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Čo január zmeškal, február doháňa. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Januárové dažde, siatinám nešťastie. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Májová voda vypije víno. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Na Hromnice zadúva ulice. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví jar skoro usmievavé líce. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Marcový sneh škodí poliam. Tlačiť

Kategória: Pranostiky | Komentuj

Keď je v januári pekne, je pekné leto. Tlačiť

script type=/td/tdsidebartd