Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší
Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobré, urobte to hneď a veľkodušne. (František Saleský) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Neobávaj sa nevedomosti, ale falošného poznania. Lepšie je nevedieť nič, ako pokladať za pravdu to, čo pravdou nie je. (Lev Nikolajevič Tolstoj) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Pravda povedaná so zlým úmyslom je niekedy podlejšia než všetky klamstvá, ktoré je možné vymyslieť. (William Blake) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyseľnosti ju prekrútiť, ale ona zostáva. (Winston Churchill) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Radšej chcem trpieť že hovorím pravdu, než by mala pravda trpieť pre moje mlčanie. (Ralph Waldo Emerson) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma. (Max Kašparů) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí, aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená. (Ignác z Loyoly) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Srdce má svoje zákony pravdy, ale nie také, z ktorých by bolo možné zostaviť systematický kódex. (Vissarion Grigorievič Belinskij) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Kto sa nenechá premôcť pravdou, bude premožený omylom. Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou. (Edit Stein) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Pravdu treba milovať viacej ako seba samého, svojho blížneho však viacej ako pravdu. (Romain Rolland) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Človeka, ktorý nemá úplnú pravdu, môžeme presvedčiť omnoho ľahšie než toho, kto má polovičnú pravdu. (Ralph Waldo Emerson) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd. Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Pravica má k pravde bližšie, ale ľavica je rýchlejšia. (Pavel Kosorin) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži. (Mary Wardová) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži. (Romano Guardini) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení. (Henry Ford) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Čo záleží na tom, akou cestou sa človek prepracuje k pravde, keď sa za ňu zanieti a žije podľa nej? (Henry Miller) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Všetky veľké pravdy začínajú ako rúhanie. (George Bernard Shaw) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Optimisti a pesimisti majú jednu spoločnú chybu: boja sa pravdy. (Tristan Bernard) Tlačiť

Kategória: Citáty, O pravde | Komentuj

Ja som cesta, pravda a život. (Ježiš Kristus) Tlačiť

script type=/td/tdsidebartd