Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Peklo a zahynutie sa nenasýtia, a tak sa nenasýtia ani oci cloveka. Tlačiť

Tí, ktorí opúštajú zákon, chvália bezbožného; ale tí, ktorí ostríhajú zákon, sa im protivia. Tlačiť

Svojho priatela a priatela svojho otca neopusti, ale nevchádzaj do domu svojho brata v den svojho neštastia; lepší je blízky súsed ako daleký brat. Tlačiť

Revúci lev a behajúci medved hladný je bezbožný panovník nad chudobným ludom. Tlačiť

Panvica striebru a pec zlatu, a clovek sa pozná podla svojej chvály. Tlačiť

Zlí ludia nerozumejú súdu; ale tí, ktorí hladajú Hospodina, rozumejú všetkému. Tlačiť

Bud múdry, môj synu, a obveseluj moje srdce, aby som mal co odpovedat tomu, kto ma potupuje. Tlačiť

Knieža bez rozumu býva veliký drác; ale ten, kto nenávidí lakomstva, predlži svoje dni. Tlačiť

Keby si blázna utlkol v mažiari tlkom medzi krúpami, neuhne od neho jeho bláznovstvo. Tlačiť

Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý. Tlačiť

Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a pykajú. Tlačiť

Clovek, obtažený ludskou krvou, uteká až do jamy; nech ho nepodporia! Tlačiť

Znaj dobre stav svojho drobného stáda a obrát svoj pozor na criedy dobytka. Tlačiť

Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten kto sa druží so žrácmi, robí svojmu otcovi hanbu. Tlačiť

Vezmi jeho rúcho, lebo sa zarucil za cudzieho a za cudzozemku, vezmi jeho záloh. Tlačiť

Ten, kto chodí bezúhonný, bude zachránený; ale ten, kto je prevrátený co do svojich ciest, padne razom. Tlačiť

Lebo hojnost netrvá na veky, alebo ci azda trvá koruna z pokolenia na pokolenie? Tlačiť

Ten, kto rozmnožuje svoj majetok úžerou a úrokom, shromažduje ho tomu, kto sa zlutováva nad chudobnými. Tlačiť

Tomu, kto velkým hlasom dobrorecí svojmu priatelovi vstanúc skoro za rána, pocíta sa to za zlorecenie. Tlačiť

Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zahálacov, nasýti sa chudoby. Tlačiť

Ked sa odprace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vrchov. Tlačiť

script type=/td/tdsidebartd