Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Ten, kto lúpi svojho otca a svoju mat a hovorí: To nie je hriech, je spolocníkom vraha. Tlačiť

Slová Agúra, syna Jakeho, z rodu Massa. Takto hovorí muž Itielovi, Itielovi a Ukalovi. Tlačiť

Spravedlivý zná súd chudobných; ale bezbožník nerozumie tolko, aby to poznal. Tlačiť

Je pokolenie, ktoré je cisté vo svojich ociach, a predsa nie je umyté od svojej necistoty. Tlačiť

Ked nieto videnia, je lud rozpustilý; ale ten, kto ostríha zákon, je blahoslavený. Tlačiť

Nenasytný clovek hrabivý vzbudzuje svár; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, sa vytucí. Tlačiť

Je isté, že som nerozumnejší než obycajný clovek a nemám rozumnosti iných ludí. Tlačiť

Posmievacní mužovia rozdúchavajú mesto; ale múdri odvracajú hnev. Tlačiť

Je pokolenie, oj, aké vysoké sú jeho oci, a jeho riasy sú povznesené! Tlačiť

Slovami nebýva nakáznený sluha, lebo rozumie, ale neodpovedá. Tlačiť

Ten, kto sa nadeje na svoje srdce, je blázon; ale ten, kto chodí v múdrosti, unikne. Tlačiť

Ani som sa nenaucil múdrosti, ale známost Najsvätejšieho znám. Tlačiť

Múdry clovek, ktorý sa súdi s bláznom, už ci sa hnevá a ci sa smeje, jednako nemá pokoja. Tlačiť

Je pokolenie, ktorého zuby sú jako mece a jeho crenové zuby jako nože, aby zožieralo chudobných zo zeme a biednych zpomedzi ludí. Tlačiť

Ked vidíš cloveka, náhlivého v jeho reciach, vedz, že o bláznovi je viacej nádeje. Tlačiť

Ten, kto dáva chudobnému, nebude mat nedostatku; ale ten, kto zakrýva svoje oci, bude mat mnoho zlorecení. Tlačiť

Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky konciny zeme? Co je jeho meno? A co meno jeho syna, ked vieš? Tlačiť

Mužovia krvi nenávidia bezúhonného; ale co do úprimných, tí hladajú zachovat jeho dušu. Tlačiť

Pijavica má dve dcéry, ktoré hovoria: Daj, daj! Tieto tri veci sa nenasýtia, štyri, ktoré nepovedia: Dost: Tlačiť

Ten, kto od mladosti mazná svojho sluhu, pozná, že naposledy bude synákom. Tlačiť

Ked povstávajú bezbožníci, skrýva sa clovek, a ked hynú, množia sa spravedliví. Tlačiť

script type=/td/tdsidebartd