Vtipy Citáty Príslovia
Zaži veľa zábavy, sprav si život krajší

Štyri veci sú ináce malými na zemi, ale sú nadmier múdre: Tlačiť

Jej muž je známy v bránach, ked sedáva so starcami zeme. Tlačiť

Co, môj synu, a co synu môjho lona, a co, synu mojich slubov? Tlačiť

Hladá vlnu a lan a pracuje so zálubou svojimi rukami. Tlačiť

mravci, lud nie silný, ktorí však v lete pripravujú svoj pokrm; Tlačiť

Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi-kupcovi. Tlačiť

Nedaj svojej sily ženám ani svojich ciest tým, ktoré privodia králov na zkazu. Tlačiť

Je ako kupecká lod, z daleka dováža svoj chlieb. Tlačiť

králici, lud nie mocný, ktorí však staväjú svoj dom v skale; Tlačiť

Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dnu. Tlačiť

Nepatrí králom, Lemuelu, nepatrí králom pit víno ani pýtat sa: Kde je opojný nápoj? kniežatám. Tlačiť

Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej celadi a to, co patrí, svojim dievkam. Tlačiť

kobylky nemajú krála; avšak vychádzajú po catách všetky; Tlačiť

Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku. Tlačiť

Aby sa nenapil a nezabudol na to, co je ustanovené, a nezmenil práva niktorého zo synov utrápených. Tlačiť

Pomýšla na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu. Tlačiť

pavúk pracuje rukami a býva na palácoch králových. Tlačiť

Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a zahálky. Tlačiť

Dajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, ktorí majú horkost v duši. Tlačiť

Prepasuje silou svoje bedrá a posilnuje svoje ramená. Tlačiť

Toto troje statne vykracuje a štvoro chodí strmo: Tlačiť

script type=/td/tdsidebartd